لطفا مرورگر خود را تمام صفحه کنید
Coming Soon!
×
02188081641

آموزشگاه موسیقی نوای شهر آشوب

کلاسهای حضوری ارف ترم تابستان۱۴۰۰
کلاس های موسیقی آنلاین
مشاورهف انتخاب صحیح و …
تعمیرات، تعویضات، ساخت و …
به بهشت نوای شهر آشوب خوش آمدید …
اینجا صدای شهر آشوب است…
هفت روزه هفته پاسخگوی شما هستیم ….
دپارتمان کودک - موسیقی 7 تا 10 سال
دپارتمان کودک - موسیقی 5 تا 7 سال
دپارتمان کودک - موسیقی 4 تا 5 سال
موسیقی کودک - 2 تا 4 سال
دپارتمان کودک - موسیقی 15 تا 24 ماه
دپارتمان کودک - موسیقی 9 تا 15 ماه
اجرای های آموزشی، فستیوال ها
 جلسه معارفه با استاد موسیقی
پیشرفت هنرجو در موسیقی
پایان دوره موسیقی
آشنایی هنرجوی موسیقی با استاد و کلاس
کارشناسی هنرجوی موسیقی

تله سینما - آموزشگاه موسیقی شهر آشوب

آموزش موسیقی بخشی از آموزش عمومی و یکی از ارکان مهم تربیتی عصر حاضر،به شمار میرود.آموزش موسیقی بخشی از آموزش عمومی و یکی از ارکان مهم تربیتی عصر حاضر،به شمار میرود.آموزش موسیقی بخشی از آموزش عمومی و یکی از ارکان مهم تربیتی عصر حاضر،به شمار میرود.

کنسرت هنرجویی نیم سال اول 98
 
 
 
  
 
 
 

کنسرت هنرجویی نیم سال اول 98

دقیقه ساعت روز

سامانه بلیط کنسرت
تخفیفات ویژه
ثبت نام آنلاین
استودیو صدا
ثبت نام آنلاین