لطفا مرورگر خود را تمام صفحه کنید
Coming Soon!
×
021-88081641

موسیقی و حرکت (سطح1)

اساتید اطلاعات گالری سبد خرید
موسیقی و حرکت (سطح1)

این هنر تلفیقی از چند هنر در یکجاست

هماهنگی شنوایی و سرعت انتقال در اجرای حرکات این هنر به پرورش خلاقیت های ذهنی کمک میکند..عضلات را کشیده استوار و زبا میکند و در کل کودک را از استرس دور میکند

باعث تعادی فکری و روانی و نظم در زندگی کودک میشود.

کمک به پرورش خلاقیت ذهنی کودک

لذت بخش بودن حرکات برای کودک

کشیدگی و استواری عضلات کودک

هماهنگی شنوایی و سرعت انتقال در اجرای حرکات

هاهنگی بین ریتم و اعضای بدن

 
معرفی دوره
 
 
معرفی اساتید
سارا
سارا مالخاصیان

مشاهده رزومه

تارا
تارا مالخاصیان

مشاهده رزومه

رزومه
نام و نام خانوادگی: سارا مالخاصیان
ساز تخصصی: موسیقی و حرکت (سطح1)

متولد 10 تیر 1363،گرگان،ایران

من، سارا گراگوری مالخاصیان،  سال 1363 در یک خانواده ارمنی و در

شهر گرگان متولد شده ام.تحصیلات ابتدایی را در گرگان گذرانده و 

سپس از سال 1378 با نقل مکان به شهر تهران تحصیلات خود را به 

پایان رسانده ام.از همان سال با عضویت در گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات تهران فعالیتهای هنری خود را آغاز کرده وآن را  به جزی از برنامه واهداف زندگی شخصی خویش مبدل نموده ام. تاکنون همواره در جهت یادگیری و پیشرفت و سپس آموزش و انتقال آموخته های خود به کودکان و نوجوانان کوشا بوده ام.

1. تحصیلات و دوره های گذرانده:

- دیپلم متوسطه از هنرستان بشارت   سال 1379

- کاردانی معماری از دانشگاه علمی - کاربردی  سال1384 

- کاردانی معماری داخلی از دانشگاه علمی - کاربردی  سال 1388

- فعالیت زیر نظر اساتید نامی باله ارمنستان چون خانم کارینه غازاریان و آقای هاکوپ مارکاریان بمدت 10 سال

- گذراندن دوره آموزش رقص کودکان و نوجوانان  در مدرسه ملی رقص ارمنستان زیر نظر خانم سرپوهی بابایان در سال 2012

- گذراندن دوره آموزشی رقص های فولکلور در مدرسه ملی رقص ارمنستان 2014

- گذراندن دوره های حرکات کلاسیک زیر نظر استاد هایک آوانسیان در سال 2016

2. سوابق کاری :

- عضویت در گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی-ورزشی آرارات تهران از سال  1378

- عضویت در انجمن ملی رقص  جمهوری ارمنستان از سال 2005

- طراحی و نقشه کشی  معماری در مهندسین مشاور ارتاز به مدت2 سال (1384تا 1386)

- عضواصلی هیئت فرهنگی باشگاه فرهنگی-ورزشی آرارات تهران از سال  1387تا1389 

- فعالیت در مدرسه مشارکتی(موسسه کودکان دنیا)  به عنوان مربی حرکات موزون به مدت 3 سال- (1390تا 1392)

- همکاری با هنرکده نواک به عنوان مربی حرکات موزون به مدت 2 سال- (1390تا 1391)

- همکاری با موسسه ودا (به مدیریت خانم سودابه سالم) به عنوان مربی حرکات موزون به مدت4 سال- (1391تا 1395)

- همکاری با موسسه رود به عنوان مربی حرکات موزون به مدت3 سال  (1393 تا1395) 

- همکاری با موسسه نوای شهر آشوب به عنوان مربی حرکات موزون از سال1391  تا کنون

- همکاری با موسسه آکادمی یوگا به عنوان مربی حرکات موزون در سال1395  

- همکاری با موسسه موسیق نیان به عنوان مربی حرکات موزون از سال 1395 تا کنون

- همکاری با خانه طراحی کودک به عنوان مربی حرکات موزون از سال 1395 تا کنون

- عضواصلی هیئت فرهنگی باشگاه فرهنگی-ورزشی آرارات تهران از سال  1395 تا کنون 

3.کنسرت ها و اجراها:

- سال 1384- شرکت در کنسرت کشورارمنستان(سالن ایستانیلاوسکی) با گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی-ورزشی آرارت 

- دی 1390 - کنسرت هنرکده موسیقی نواک

- اسفند 1390  -کنسرت پایان سال بچه های حرکات  مدرسه مشارکتی

- خرداد 1391  - اجرای رقص ماداگاسکار با گروه  حرکات موزون مدرسه مشارکتی- پروژه گروهی  بچه ها

- شهریور 1391 - نمایش موزیکال شهر نغمه ها   فرهنگ سرای نیاوران

- مهر 1391 -زیر گنبد کبود – کاری از خانم سودابه سالم(به نفع کودکان زلزله زده آذربایجان)- تالار رودکی

- آبان 1391- اجرای رقص مری پاپینز در  work shop با اجرا ی بچه های مدرسه مشارکتی

- بهمن 1391 -زیر گنبد کبود –کاری از خانم سودابه سالم – تالار وحدت

- اسفند 1391  - کنسرت پایان سال هنرکده موسیقی نوا ک

- اردیبهشت 1392 -اجرای حرکات  موزون در موزه صلح با موضوع صلح – بچه های مدرسه مشارکتی 

- مهر 1392- ترانه های کودکی2 – کاری از خانم سودابه سالم - تالار وحدت

- اسفند 1392 - کنسرت پایان سال موسسه موسیقی نوای شهر آشوب

- اسفند 1392  - کنسرت باله آرزوها- مدرسه خرد

- مهر 1393 - سه پرده ازشاهنامه- تالار وحدت

- اسفند 1393  -کنسرت پایان سال موسسه موسیقی نوای شهر آشوب

- آذر و دی 1394  -ترانه های کودکی 2- کاری از خانم سودابه سالم –مجموعه فرهنگی برج آزادی

- دی 1394-کنسرت گروه بزرگ حرکات موسسه موسیقی ودا

- شهریور و مهر 1394 -سفر به ارمنستان با گروهی از شاگردان و گذراندن دوره متفاوتی از باله

- اسفند 1394 - کنسرت پایان سال موسسه موسیقی نوای شهر آشوب 

- اسفند 1395-کنسرت پایان سال موسسه موسیقی نوای شهر آشوب و خانه طراحی کودک در سالن همایش هما

نام و نام خانوادگی: تارا مالخاصیان
ساز تخصصی: موسیقی و حرکت (سطح1)

من تارا گراگوری مالخاصیان متولد ١/بهمن/١٣٧٢ در یک خانواده ارمنی و در شهر گرگان متولد شده ام.تحصیلات خود را در تهران گذرانده از سال )١٣٧٧()1999( با عضویت در باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات و گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات تهران فعالیت های هنری خود را آغاز کرده و آن را چزی از برنامه و اهداف زندگی شخصی خویش خوش مبدل نموده ام. تا کنون همواره در جهت یادگیری و پیشرفت و سپس آموزش و انتقال آموخته های خود به کودکان و نوجوانان کوشا بوده ام

تحصیلات :

● دیپلم متوسطه از هنرستان مریم سال ١٣٩٠

● فعالیت زیر نظر اساتید نامی باله ارمنستان چون خانم گارینه غازاریان ٨ سال و آقای هاکوپ مارکاریان به مدت ۵ سال.

● فعالیت زیر نظر معلم باله کانتمپرری خانم کریستینه هواکیمیان.

● فعالیت زیر نظر معلم باله و کرگرافر آقای رودلف خالادیان.

● فعالیت زیر نظر معلم رقص های فولکلور ارمنی آقای گاکیگ کاراپیدیان. ● گذراندن دوره آموزشی رقص کودک و نوجوانان در مدرسه ملی رقص ارمنستان زیر نظر خانم سرپوهی بابایان در سال٢٠١٢.

● گذراندن دوره آموزشی رقص های فولکلور در مدرسه ملی رقص ارمنستان ٢٠١۴

● گذراندن دوره های حرکات کلاسیک زیر نظر استاد هایک آوانسیان ٢٠١۶

سوابق کارری :

● عضویت در گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی ورزشی آرارات تهران از سال ١٣٧٧

● عضویت در انجمن ملی رقص جمهوری ارمنستان از سال ٢٠٠۵

● فعالیت در مدرسه مشارکتی )موسسه کودکان دنیا( به عنوان مربی حرکات موزون به مدت یک ماه.

● همکاری با موسسه ودا )مدیریت خانم سودابه سالم( به عنوان مربی حرکات موزون به مدت ٣ سال )١٣٩٢-١٣٩۵

● همکاری با موسسه رود به عنوان مربی حرکات موزون به مدت یک سال ١٣٩۴-١٣٩۵

● همکاری با موسسه نوای شهر آشوب به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩١ تا کنون.

● همکاری با موسسه آکادمی یوگا به عنوان مربی حرکات موزون در سال ١٣٩۵

● همکاری با موسسه موسیقی نیان به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩۵ تا کنون.

● همکاری با آموزشگاه خانه طراحی کودک به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩۵ تا کنون.

● همکاری با مهد راه رشد به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩۵-١٣٩٨

● همکاری با مجموعه باغ به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩۵-١٣٩٨

● همکاری با مجموعه لینگو لند به عنوان مربی حرکات موزون به زبان انگلیسی از سال ١٣٩٧ تا کنون.

● همکاری با مدرسه شوق زندگی به عنوان مربی حرکات موزون از سال ١٣٩٧ تا کنون.

● همکاری با گروه حرکات موزون باشگاه آرارات به عنوان کمک مربی از خرداد ماه ١٣٩٨.

کنسرتها و اجراها :

● از سال ١٣٨١ تا ١٣٩٨ شرکت در کنسرت های سالانه باشگاه فرهنگی هنری آرارات.

● از سال ١٣٨١ تا ١٣٩٨ شرکت در اجرا های مختلف فرهنگی.

● سال ١٣٨۴ شرکت در کنسرت کشور ارمنستان سالن ایستنیسلاوسکی با گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی هنریآرارات.

● مهر ١٣٩٢ کنسرت ترانه های کودک ٢ کاری از خانم سودابه سالم تالار وحدت.

● اسفند ١٣٩٢ کنسرت پایان سال موسسه موسقی نوای شهر آشوب.

● اسفند ١٣٩٢ کنسرت باله آرزو ها مدرسه خرد.

● مهر ١٣٩٣ سه پرده از شاهنامه کاری از خانم سودابه سالم تالار وحدت.

● اسفند ١٣٩٣کنسرت پایان سال موسسه موسیقی نوای شهر آشوب.

● آذر ١٣٩۴ ترانه های کودکی ٢ کاری از خانم سودابه سالم مجموعه فرهنگی برج آزادی.

● دی ١٣٩۴ کنسرت گروه بزرگ حرکات مدرسه موسیقی ودا.

● شهریور و مهر ١٣٩۴ سفر به ارمنستان با گروهی از شاگردان و گذراندن دوره های متفاوتی از باله.

● اسفند ١٣٩۴ کنسرت پایان سال موسسه موسیقی نوای شهر آشوب.

● اسفند ١٣٩۵ کنسرت پایان سال موسسه موسیقی نوای شهر آشوب و موسسه خانه طراحی کودک سالن همایش هما.

● اسفند ١٣٩۶ ارائه کار کلاسی برای گروه های مختلف.

● تیر ١٣٩٧ شرکت در مسابقه )گرند پریکس( در گرجستان همراه گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی هنری آرارات و

کسب مقام اول.
● اسفند ١٣٩٧ کنسرت پایان سال موسسه شهر آشوب و خانه طراحی در سالن همایش هما.

● آبان ١٣٩٨ اجرای مشترک بین گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی هنری آرارات و گروه ملی رقص ارمنستانبارکاموچون

● آذر ١٣٩٨ اجرای گروه حرکات موزون باشگاه فرهنگی هنری آرارات تالار وحدت.

به زودی ... گالری
 
 
آخرین مقالات
سامانه بلیط کنسرت
تخفیفات ویژه
ثبت نام آنلاین
استودیو صدا
ثبت نام آنلاین