لطفا مرورگر خود را تمام صفحه کنید
Coming Soon!
×
کارگاه اقوام
اساتید اطلاعات گالری سبد خرید
کارگاه اقوام

کودکان و نوجوانان سرمایه‌های آیندهه یک کشورند. در جوامع پیشرفته یا در حال رشد، برای رسیدن به توسعه پایدار، بر روی این نیروهای بالقوّه، سرمایه‌گذاری کرده، برای آینده برنامه‌ریزی می‌کنند. بی‌شک نگاه به آینده نیز جز در پسِ کسب شناخت درست از امروز و درک آنچه که در گذشته روی داده است، امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

میراث‌فرهنگی، شناسنامه یک ملّت و نشان‌دهنده هویّت آن ملّت است. این حوزه گسترده به همراه میراث طبیعی با جذابیّت ذاتی خویش نزد مخاطبِ کودک و نوجوان، علاوه بر تأکید بر آشنایی و شناساندن گذشته و هویّت‌یابی در این سنین به رشد توانایی‌های گوناگون زیستی و روانی چون رشد شناختی و اجتماعی افراد کمک شایانی می‌کند.

 

چگونه می­توان شناخت فرهنگ اقوام ایرانی  را درونی کرد و در جهت حفظ میراث فرهنگی تلاش کنیم؟ مجموعه پیشنهادی  پنچ قوم بر این است که فعالیت­هایی فرهنگی، جذاب، آموزنده و ماندگار  در راستای شناخت اقوام و پر رنگ کردن هویت ملی ایران است.

 

این فعالیت  تلاش دارد که به کارِ دست، فکر، هویت و آینده کودکان و نوجوانان عزیز این سرزمین کمک کند و پیش زمینه­ی  پرورش رشد­های جسمانی، شناختی، زبانی، هیجانی، و اجتماعی را فراهم گرداند.

 

در این  مجموعه فعالیت­هایی دیده شده است که هر کدام به معرفی بخشی از اقوام ایراانی خواهد پرداخت و تلاش خواهد کرد به اهمیت هویت فرهنگی و ملی بپردازد. همچنین باعث تقویت انگیزه درونی کودکان و نوجوانان در پاسخ به پرسشهای هویتی این دوره از سن­شان خواهد شد. این کارگاه­ها تلاش دارد با ایجاد کنجکاوی از طریق مشارکت در فعالیت­ها به این مهم دست یابد و امیدوار هستیم در پایان این فعالیت­ها تمام این تجربه­ها در قالب یک کتاب در اختیار دوستداران موسیقی، فرهنگ وهنر ایران زمین قرار بگیرد.

 

اهداف بلند مدّتِ اقوام  :

 

۱ـ درونی کردن فرهنگ و نگرش فرهنگی و نیز ایجاد زمینه شناخت میراث‌فرهنگی در میان کودکان و نوجوانان و در نهایت زمینه‌سازی برای احراز هویّت ملّی با شناخت میراث‌فرهنگی و طبیعی.

 

۲ـ محور قرار دادن میراث‌فرهنگی و موسیقی در جهت رشد خلّاقیت و ایجاد توانایی‌های مختلف اعمّ از جسمی ـ ‌حرکتی، ذهنی ـ ادراکی، موسیقیایی،عاطفی و اجتماعی در کودکان و نوجوانان و کمک به شکوفایی توانمندیهای ایشان.

 

۳ـ زمینه‌سازی به منظور نگهداری از یادگارهای فرهنگی و یادمانهای طبیعی و موسیقیای اقوام احترام گذاشتن به آنها.

 

۴ـ ایجاد روحیّه احترام به نگرش­ها، فرهنگ­ها، ملل، مذهب­ها، قومیّت­ها و انسانیّت در میان کودکان و نوجوانان.

 

۵ـ زمینه‌سازی به منظور ایجاد همفکری، همراهی و همکاری برای پیوستن به جامعه جهانی با پاسداشت ارزشهای ملّی و فرهنگی.

 

گروه هدف طرح پنچ قوم

 

گروه آموزشی اقوام موسسه نوای شهر آشوب با رویکردی آموزشی و پژوهشی، مهمترین هدف خود را پرورش اندیشه کودکان و نوجوانان با بهره‌جویی از موسیقی و درک فرازهای موسیقیایی اقوام و یادگارهای فرهنگی و طبیعی می‌داند. این هدفِ کلان جز در سایه شناختِ درستِ مخاطبان تحقق نمی‌یابد. مخاطبانِ مورد نظر ما از کودکان و نوجوانان هستند.

 

بر پایه دانشِ روان‌شناسی رشد، مراحلِ زندگیِ انسان از دورانِ نوباوگی تا پیری بدین‌صورت طبقه‌بندی می‌شود:

 

۱ـ دورانِ نوباوگی (از تولّد تا دو سالگی)

 

۲ـ دورانِ کودکیِ اوّلیه (ازدوسالگی تا شش‌ سالگی)

 

۳ـ دورانِ میان‌کودکی (از شش تا هشت ‌سالگی)

 

۴ـ دوران کودکیِ پایانی (از هشت تا یازده سالگی)

 

۵ـ دورانِ نوجوانی اوّلیه (از یازده تا پانزده سالگی)

 

۶ـ دورانِ نوجوانی دوّمین (از پانزده تا بیست سالگی)

 

۷ـ دورانِ جوانی اوّلیه (از بیست تا سی سالگی)

 

۸ـ دورانِ جوانی دوّمین (از سی تا چهل سالگی)

 

۹ـ دورانِ میان‌سالیِ اوّلیه (از چهل تا پنجاه سالگی)

 

۱۰ـ دورانِ میان‌سالیِ دوّمین (از پنجاه تا شصت سالگی)

 

۱۱ـ دورانِ بزرگسالی نخستین [پیری] (از شصت تا هشتاد سالگی)

 

۱۲ـ دورانِ بزرگسالی دوّمین [پیری] (از هشتاد سالگی تا...)

 

شماره‌های 4،3 و ۵  بهترین دوره‌های سنّی برای برقراریِ ارتباط و درکِ گذشته و رویدادهای آن به‌شمار می‌روند. این مخاطبان خود چند گروه سنی را در برمی­گیرند که به فراخور حال هر یک از این گروه­های سنی، برنامۀ آموزشی و کارگاه های فرهنگی و موسیقی طرّاحی خواهد شد.

 

 

 

مخاطبان کارگاه  عبارتند از:

 

دبستان (دوره یکم و دوّم)

 

۱ـ گروه سنی 6 سال (پیش دبستانی)

 

2ـ گروه سنی 7 و 8 سال (اوّل و دّوم دبستان)

 

3ـ گروه سنی 9 و 10 سال (سوّم و چهارم دبستان)

 

4ـ گروه سنی 11 و 12 سال (پنجم  و ششم دبستان)

 

دبیرستان (دوره یکم و دوّم)

 

5ـ گروه سنی 13 و 14 سال (اول و دوم دبیرستان [دوره یکم])

 

 

 

طرح اقوام و موسیقی:

 

با توجه به اهمیت موضوع  اقوام واشتراک فرهنگی  آنان به نظر میرسد طرح اقوام با محوریت اشتراکات فرهنگی آنان  مییتواند مورد توجه قرار بگیرد.

 

پکیچ سبز در سه ترم برگزار میگردد.

 

شامل اقوام:  کرد، بلوچ، ارمنی، تالش، بختیاری

 

در آغاز هر ترم ،کارگاهی به عنوان (خانواده و اقوام)برگزار میگردد که ضمن آشنایی خانواده ها با مربیان دوره ، ارزیابی آنان را از مفاهیم مورد توجه مولفین طرح درس اقوام را به همراه دارد.این کارگاه ها رایگان بوده و جنبه آشنایی و همراهی خانوده ها با آموزشگاه را خواهد داشت.

 

کارگاه آشنایی خانواده­ها(پدر و مادران) با اقوام : کارگاه شناخت سازها و اقوام

 

در این کارگاه خانوده ها از نزدیک با سازهای اقوام،تاریخچه ساز ها و نحوه کار با آن را خواهند دید و در یک محیط دوستان اقوام مورد نظر را مرور خواهیم کرد.

 

 

 

کودکان پس از گذراندن ترم دوم از دوره پنج هفته ی اقوام  کارسوق اقوام بر پا میکنند.کودکان  در این کارسوق مهارت های خود را به نمایش میگذارند  با توجه به اینکه در طول دو ترم کودکان به شناخت اولیه و درک ساده ی از موسیقی اقوام رسیده اند در صورت امکان وتوانایی انان، میتوانند در قالب گروه های تک نوازی و دو نوازی به موسیقی اقوام بپردازند و همچنین در این کارسوق دست سازه­ها و مهارت های صنایع دستی انان به نمایش گذاشته میشود و هر کودک مسئول بخشی از کارسوق خواهد بود.

 

 

 

در پایان ترم دوم از کودکان توقع می رود:

 

علاوه بر شناخت صدا و ریتم موسیقی اقوام به درک ظاهری و شناخت سازهای اقوام  مورد نظر را دست یابند.

 

با صنایع دستی اقوام مورد نظر آشنا خواهند بود و ارتباط آن را با محیط جغرافایی را در ک کنند.

 

به شناخت اسطوره های قوم های مورد نظر دست خواهند یافت.

 

فرهنگ اقوام مورد نظر را آشنا شده  و ارزش آنها را در می ِآیند.

 

 

 

اردوی تالش: دو روز و یک شب- اقامت.

 

 بچه ها به همراه خانواده ها به  روستا زیبای ماسوله سفر خواهند داشت .در این سفر با نوازنده ها و خواننده های محلی آشنا خواهند شد  و از نزدیک با شیوه زندگی مردم این منطقه آشنا خواهند شد.

 

 

 

اردوی کردستان: دو روز و یک شب- اقامت .

 

 بچه ها به همراه خانواده ها به  روستای زیبای اورامان خواهند رفت و در مصاحبه با بزرگان موسیقی محلی این منطقه به شنیدن ساز و نوای موسیقی و صدا آنان توجه میکنند و  از نزدیک با فرهنگ و آداب و روسم مردم منطقه آشنا خواهند شد.

 

 

 

در پایان ترم سوم از کودکان توقع می رود:

 

علاوه بر شناخت دقیق تر  صدا و ریتم موسیقی اقوام  و همچنین  درک دقیق تر ظاهری و شناخت سازه های اقوام  مورد نظر را دست یابند.و با بزرگان موسیقی اقوام مورد نظر نیز آشنا شوند.

 

با نمایش مرتبط با اقوام میتوانیم به کارگروهی بچه ها توجه کرده و تمرین همراهی در گروه داشته باشیم.

 

به شناخت اقلیم و جغرافیا و حیوانات منطقه مورد  نظر دست خواهند یافت.

 

با فرهنگ اقوام مورد نظر را آشنا شده  و ارزش آنها را در می ِآیند.

 

 

 

رنگ و اِلمان مورد نظر جهت طراحی پوستر و بروشور پیشنهاد میگردد:

 

کرد: رنگ قرمز و مشکی – عروسک بوکه باران

 

بلوچ: رنگ نارنجی و قهوه ای- بشقاب تخت کلپورگان

 

ارمنی:آبی – لباس

 

تالش: سبز و کرم – خانه های طبقاتی

 

بختیاری: سیاه و سفید – سیاه چادر

 

 

 

در پایان این طرح اقوام پیشنهاد میگردد دوره دوم در ادامه دور نخست اجرا گردد.

 

 شامل:

 

دوره دوم اقوام

 

 قوم های: آذری،لک،عرب،ترکمن،قشقایی

 

خواهد بود. 

 

کارگاه اقوام کارگاه اقوام
-
 
معرفی دوره
 

در حال حاظر دوره ای موجود نیست.

 
 
 
معرفی اساتید
وحید

وحید سپهرراد

ساز تخصصی: کارگاه اقوام

پریسا

پریسا علوی

ساز تخصصی: کارگاه اقوام

شیلان

شیلان اردلان

ساز تخصصی: کارگاه اقوام

نام و نام خانوادگی: وحید سپهرراد
ساز تخصصی: کارگاه اقوام

تحصیلات:

-دیپلم ریاضی و فیزیک،دبیرستان مروی تهران،1375

-دیپلم عکاسی و فیلمبرداری،سازمان فنی و حرفه ای،1378

-کارشناسی مردم شناسی ،دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکز)1384.

-کارشناسی ارشد مردم شناسی،دانشگاه آزاد (واحد تهران مرکز)،1392.

 

دوره های آموزشی گذرانده:

1)دوره آموزشی فیلمبرداری ، زیر نظر استاد رضا نبوی (فارغ التحصیل فتوگرافی کانادا و آمریکا)،کانون سینما گران جوان، 1379 تا 1381.

2)کارگاه آموزش تسهیل گری، موسسه تسهیل گران حرفه ای پیشرو ، 1389

3) دوره آموزشی عروسک سازی ، کانون پرورشی فکری کودک و نوجوان ، 1386

4) دوره آموزش تدوین (48 ساعت ) ، مجتمع فنی تهران ، 1396

5) دوره آموزش عکاسی مقدماتی و تخصصی ( با تخصص مستند اجتماعی ) 1394

6) فیلم نامه نویسی ، ناصر تقوایی ، موسسه فرهنگی هنری کارنامه 1388

7) دوره نگارش مقاله های آکادمیک به زبان انگلیسی ،جهاد دانشگاهی( واحد تهران- دانشگاه شریف )1392

8 )دوره نگارش مقالات ISI ،1392 

9) philosophy for children ، فلسفه برای کودکان 1389

10) دوره آموزشی صدا و صدا برداری در سینما ، زیر نظر استاد محمدرضا دلپاک

( برجسته ترین صدابردارصدا گذار سینما و تلویزیون) ،  کانون سینما گران جوان ، 1379 تا 1381.

11)دوره آموزشی نقد و فیلم نامه نویسی زیر نظر استاد احمد طالبی نژاد (فیلم نامه نویس ، کارگردان و منتقد با سابقه سینما)،کانون سینما گران جوان، 1379 تا 1381.

12)فیلم نامه نویسی،ناصر تقوایی، موسسه فرهنگی هنری کارنامه 1388.

13)دوره آموزشی دکوپاژ در سینما، زیر نظر استاد سعید احمدی (استاد دانشگاه) کانون سینما گران جوان ، 1379 تا 1381.

 

پیشینه همکاری با انجمن ها و سازمان ها:

1)همکاری با انجمن کودکان کار، نمایش کوچه سعادت ،1394.

2)همکاری با باشگاه کودکان ماجراجو،طراح دوره های حقوق شهروندی،1395.

3)همکاری با خانه یادگیری رها،شیوه انسان گرایی،1392-1396.

4) همکاری با میراث فرهنگی و صنایع دستی گردشگری ، در زمینه اقوام ایرانی،1392.

5)همکاری با موسسه دانایار،انجمن حمایت از آموزش در مناطق محروم،برگزاری کارگاه آموزشی در سیستان و بلوچستان-منطقه سب سوران،1394.

6)دبیر مرکز آموزشی راهنمایی علامه حلی(1) تهران به عنوان سرپرست گروه دانش های اجتماعی و هنر، (سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)، از سال 1387 تا کنون.

7)دبیر مرکز آموزشی راهنمایی مفید (2) تهران به عنوان سرپرست گروه دانش های اجتماعی و هنر،از سال تحصصیلی 1388 تا 1392،مجری طرح نوین دو معلم در یک کلاس.

8)دبیر مرکز آموزشی راهنمایی علامه حلی (3)تهران،از سال تحصیلی 1393.

9)دبیر مجتمع آموزشی(راهنمایی و دبیرستان)خوارزمی،در سال تحصیلی 1390-1389.

10)داور بخش جشنواره اقوام مدرسه راهنمایی فرزانگان(1) تهران، از سال 1390.

11)دبیر علوم اجتماعی و تاریخ و جغرافی مدرسه راهنمایی اندیشه مبتکران،از سال 1387 تا 1391.

12)دبیر ادبیات و هنر دبیرستان سلام، از سال 1392 تا 1396.

13)مشارکت در برگزاری جشنواره عشایر سال 1383واقع در دانشگاه آزاد مردم شناسی.

14)مشارکت در برگزاری جشنواره آتش ومدرنیته در سال 1384 واقع در دانشگاه آزاد مردم شناسی سالن شهید باکری.

15)برگزاری جشنواره باد وآب سال 1385 میراث فرهنگی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی

16)برگزاری دو دوره جشنواره غذا اقوام ایرانی شهرداری منطقه 15- شهرداری منطقه 6

17)برگزاری اولین و دومین جشنواره  \\\"نان روستایی\\\"به کمک سازمان غلات و وزارت کشور و شهرداری

18)برگزاری اولین جشنواره طب سنتی و گیاهان دارویی دانشگاه طب سنتی تهران

19) برگزاری کارگاه های خط های باستانی ، اقوام ایرانی،نواهای غریب،تهران گردی،اسطوره شناسی،تعزیه و نمایش

20)برگزار کننده جشنواره\\\"وار\\\" شیوه های همیاری در اقوام ایرانی-میراث فرهنگی و دانشگاه آزاد اسلامی-1389

21)برگزاری اولین دوره آموزشی به دانشجویان گردشگری کودک در قالب کارگاه های :طراحی و اجرای تورهای کودک- کودک درون و مربیگری-بازی های ایرانی و اقوام-شیوه های قصه گویی و بیان-1395-1396

22)مربی دانشگاه گردشگری و میراث فرهنگی – محیط زیست و تخریب1395

23)برگزار کننده و مجری دوره های مربیگری و آموزش به معلمان مقطع دبستان مناطق محروم

(سیستان و بلوچستان-شهرستان سب و سوران)1395-1396

24)برگزاری 7 دوره جشنواره دانش آموزی غذا (خانه و مدرسه)سال 1385-1391 در مدارس راهنمایی هشترودی،مفید،اندیشه مبتکران و حلی 3 و حلی 1

25)برگزاری اولین و دومین جشنواره دانش آموزی \\\"نان\\\" سال 1389-1390مدرسه راهنمایی مفید قیطریه.

26) برگزاری اولین جشنواره طب سنتی و گیاهان دارویی 1390 مدرسه راهنمایی مفید قیطریه.

27) برگزاری کلاس های خط های باستانی ، اقوام ایرانی،نواهای غریب،تهران گردی،اسطوره شناسی،تعزیه و نمایش های کهن و غیره سال های 1382-1394 در مدارس دبستان و راهنمایی خوارزمی ،روش،

اندیشه مبتکران،مفید،حلی1،حلی3

28)طراح و مجری برگزاری دوره جشنواره اقوام ایرانی(وار) سال 1390 مدرسه راهنمایی حلی1

29)دارنده مجور تدریس و آموزش یک دوره مربیگری دوره نمایش میراث فرهنگی 1390- نمایش های محلی

30)برگزار کننده 2 جشنواره تئاتر کودک و نوجوان- قمر1390-1392

31)داور و مسئول برگزاری جشنواره های دانش آموزی در رشته های سینما و تئاتر در مدارس مناطق 1-6-11 تهران

32)دبیر مرکز آموزشی راهنمایی روزبهان، از سال تحصیلی 1392 تا کنون. طرح نوین \\\"کلاس گفتگو در خانه\\\".

33)دبیر مجتمع آموزشی(راهنمایی و دبیرستان) پیشرو در سال تحصیلی 1390-1389 .

34)داور مقالات علوم اجتماعی،سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان تهران،از سال 1382 تا 1386.

35)داور مدرسه راهنمایی فرزانگان 1 تهران، ازسال 1390.

36)طراح و مجری \\\"طرح گردشگری کودک و خانواده با موضوع نمایش عروس غوله در گردشگری گیلان\\\"اجرا در برج میلاد ،جشنواره شب های فرهنگی گیلان،شهریور 1396

37)طراح و مجری \\\"طرح گردشگری کودک و خانواده با موضوع سفال کلپورگان در گردشگری سیستان و بلوچستان\\\" اجرا در برج میلاد،جشنواره شب های فرهنگی سیستان و بلوچستان ،شهریور 1396

 

پیشینه پژوهش های میدانی:

1)طراحی و اجرای اردوهای 1 روزه تهران شناسی ویژه دانش آموزان 1389-1395 با همکاری

علی روستاییان فرد و جمعی از دبیران و دانش آموزان مرکز علامه حلی 1 تهران.

2)طراحی و اجرای برنامه های هدفمند شهروندی،موزه گردی ،نمایش،اسطوره، بخش کودکان و نوجوانان

و کودکان ماجراجو (باکوما)1394-1395.

3)طراحی و اجرای جشنواره های غذاهای سنتی ایرانی ویژه دانش آموزان،1389

4)طراحی و اجرای بازدیدهای هدفمند تهران شناسی من و عودلاجان2، 1390

5)طراحی و مجری دوره باستان شناسی ویژه دانش آموزان با عنوان <لذت های باستان شناسی(1)>،مدرسه خوارزمی،1391.

6)مجری طرح نوروزی یک روز شگفت انگیز در موزه مقدم (کارگاه نوروزی موزه مقدم در حوزه میراث فرهنگی برای کودکان و نوجوانان) نوروز 1395.

7)طراح طرح نوروزی بچه ها در مسعودیه(کارگاه نوروزی موزه مقدم در حوزه میراث فرهنگی برای کودکان و نوجوانان) نوروز 1395.

8)مجری همایش فیروزه(شناخت نامه اندیشمندان ایرانی در دوره اسلامی)با همکاری دانشگاه تهران و سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان.1395.

9)داوری کارسوق ملل اسلامی،راهنمایی فرزانگان3،5تهران،1392-1394

10)برگزاری کارگاه کلاس-موزه خطوط ایرانی- اسلامی در دبیرستان  علامه حلی1،دوره نخست،1392.

11)برگزاری کارگاه کلاس-موزه خطوط ایرانی-اسلامی در دبیرستان علامه حلی5،دوره نخست، 1393.

12)داوری کار سوق تمدن ها،راهنمایی حلی1، 5 و فرزانگان 3 تهران،1393-1396.

13)طراحی و داور جشنواره خانواده،دبیرستان دوره اول روزبهان 1393.

14)طراحی و داور جشنواره ایرانشناسی تش،دبیرستان علامه حلی 8، 1393.

15)برگزاری دوره های تابستانه باستان شناسی،سکه شناسی،تهران شناسی وآئین پهلوانی از سال 1380 تا کنون

16)طراحی و برگزاری جشنواره گل های قالی (شناخت نامه اقوام ایرانی)با همکاری وحید  ارژنگی، دبیرستان علامه حلی1،دوره نخست،1394.

17)طراحی و برگزاری کارسوق\\\"تمدن های کهن\\\"در دبیرستان علامه حلی1،دوره نخست،1396.

18)طراحی و اجرای جشنواره غذای سنتی ایرانی ویژه دانش آموزان در دبیرستان مفید 2 ،1387-1393.

19) طراحی و اجرای جشنواره گندم،نوشیدنی ها و پی غذاهای ایرانی، دبیرستان مفید،1389-1388.

20) طراحی و اجرای جشنواره غذاهای ایرانی،مدرسه راهنمایی مفید وعلامه حلی1،1388-1389.

21)همکاری در کارسوق های عشایر ایران،مدرسه راهنمایی مفید و علامه حلی 1 تهران،در سال های 1387 و 1388.

22) طراحی و برگزاری دوره های آموزشی بازی و فرهنگ،میراق فرهنگی،1389.

23)طراحی و مجری برگزاری کارسوق غذای سالم ، علامه حلی1، 1394.

24)داور جشنواره خانواده ،دبیرستان دوره اول روزبهان 1393.

25) داور جشنواره ایرانشناسی تش، دبیرستان علامه حلی8، 1393.

26) داور کارسوق تمدن ها،دبیرستان فرزانگان 3 تهران،دوره نخست،1394.

27)برگزاری کارگاه یک روزه کلاس-موزه سکه شناسی،باکوما،1394. دبیر مرکز آموزشی راهنمایی علامه حلی(1) تهران به عنوان سرپرست گروه دانش های اجتماعی و هنر،(سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان)،از سال 1387 تاکنون.

 

جشنواره های دانشگاهی و دولتی:

1)مشارکت در برگزاری جشنواره عشایر سال 1383 واقع در دانشگاه آزاد مردم شناسی

2) مشارکت در برگزاری جشنواره آتش و مدرنیته سال 1384 واقع در دانشگاه آزاد مردم شناسی سالن شهید باکری

3) برگزاری جشنواره باد وآب سال 1385 میراث فرهنگی واقع در دانشگاه آزاد اسلامی

4) برگزاری دو دوره جشنواره غذااقوام ایرانیشهرداری منطقه 15-شهرداری منطقه 6، 1395.

5)برگزاری اولین و دومین جشنواره \\\"نان روستایی\\\"به کمک سازمان غلات و وزارت کشور و شهرداری

6)برگزاری اولین جشنواره طب سنتی و گیاهان دارویی دانشگاه طب سنتی تهران

7)برگزار کننده جشنواره \\\"وار\\\"شیوه های همیاری در اقوام ایرانی-میراث فرهنگی و دانشگاه آزاد  اسلامی-1389

 

برگزاری کارگاه:

1) برگزاری کارگاه های مهارت آموزی دست آفریده های چرمیو آشپزی از سال 1392 تاکنون.

2) برگزاری کارگاه آموزش  علوم اجتماعی به آموزگاران دبستان،مفیدقم تابستان 1396.

3) برگزاری کارگاه اصول طراحی کارگاه برای کودک و نوجوان،موسسه گردشگری آوای ارسباران،1395.

4) برگزاری کارگاه بازی های ایران برای کودک و نوجوان ،موسسه گردشگری آوای ارسباران،1395.

5) برگزاری کارگاه فعال کردن کودک درون برای کودک و نوجوان،موسسه گردشگری آوای ارسباران،1395.

6) کارگاه روش تدریس علوم اجتماعی مقطع دبستان با شیوه های انسان گرایی،شناختی،انتقادی برای دبیران دبیرستان پسرانه مفید قم،1396.

7)برگزاری کارگاه هویت برای دبیران دبیرستان،راهنمایی و دبیرستان خوارزمی،1391.

8) برگزاری دو دوره کارگاه مشارکت کودکان در تورها برای راهنمایان کودک و نوجوان،موسسه گردشگری آوای ارسباران،1395-1396.

9) برگزاری کارگاه مردم شناسی و اقوام در مدرسه حلی 1، 1392.

10) برگزاری دو دوره کارگاه اصول طراحی تور برای راهنمایان کودک و نوجوان، موسسه گردشگری آوای ارسباران،1395-1396.

11) برگزاری یک دوره کارگاه فعال سازی کودک درون برای راهنمایان کودک و نوجوان،موسسه گردشگری آوای ارسباران،1395.

12) برگزاری دو دوره کارگاه طراحی بازی ها برای راهنمایان کودک و نوجوان،موسسه گردشگری آوای ارسباران،1395-1396.

13) برگزاری سه دوره کارگاه\\\"رویکردهای آموزشی در مدارس\\\"برای معلم های مقطع دبستان مدرسه مفید قم،شهریور1396.

14) برگزاری کارگاه راهنمای گردشگری کودک،موسسه آموزشی ارسباران،شهریور 1396.

15)برگزار کننده و مجری دوره های مربیگری و آموزش به معلمان مقطع دبستان مناطق محروم(سیستان و بلوچستان-شهرستان سب و سوران)1395-1396.

 

لوح ها:

1)دریافت لوح سپاس و تندیس ویژه به عنوان طراح و مجری در جشن برپایی همایش فیروزه،موزه مقدم دانشگاه تهران،اردیبهشت 1395.

2) دریافت لوح سپاس به عنوان طراح و مجری در جشن برپایی همایش آتش و مدرنیته،دانشگاه آزاد تهران مرکز،1393.

3) دریافت لوح سپاس و تندیس ویژه به عنوان سخنران و همکار در اجرا در همایش جشن های گندم و نان سنتی،مدارس مفید تهران،1394.

4) دریافت لوح سپاس طراح و مجری در همایش تاثیرات اجتماعی فوتبال،1392.

 

سخنرانی:

1)جاده ابریشم و تبادل فرهنگ غرب و شرق-نشست های انسانی،سمینار علامه حلی تهران،1389.

2)تاثیر تصاویر و نشانه های غیرخطی بر توانمندی دانش آموزان در کتاب های درسی،کارگروه کتب درسی،مدرسه مفید منطقه1 تهران،1391.

3) خط های باستانی و انتقال مفهوم مالکیت،راهنمایی علامه حلی تهران،1388.

4)تاثیر روان جنگ بر طبقات اجتماعی،نمایش\\\"یوسف،یوزف،جوزپه\\\" ، تالار اسوه،1390.

5)نشست تخصصی آسیب شناسی تورهای گردشگری کودک و نوجوان، انجمن راهنمایان گردشگری استان تهران،باغ موزه قصر،سالن مارکوف،1395.

 

تالیفات و مقالات:

کتب:

1)کتاب آماده چاپ\\\"بررسی مردم شناسی عوامل نمایش خیمه شب بازی،1396.

2) کتاب آماده چاپ\\\" جهان نمایش در تئاتر سنتی ایران و خیمه شب بازی،1395.

3) کتاب آماده چاپ\\\" همیاری های تئاتر سنتی ایران،1395.

 

مقالات:

1)مقاله\\\" پوپولیست در تئاتر معاصر ایران\\\" نشریه کشور آذربایجان دارای رتبه ISI 1395

2)مقاله\\\"برغان سرزمینی که از نو باید شناخت\\\" روزنامه بهار،1395.

3)مقاله\\\"دماوند زادگاه دوگانه اسطوره:روزنامه آرمان،1394.

4)مقاله\\\"دماوند روایت گر زمان\\\"روزنامه بهار،1395.

5)قوانین حمورابی،با همکاری کیمیا آهویی،مجله روز از نو،ویژه نامه نوروز 1392،حوزه هنری تهران.

6)مقاله میترا در نمایش اورمو،روزنامه ایرانف 1395.

7)مقاله مستندی در باد،رخشان بنی اعتماد،روزنامه ایران،1396.

 

ترجمه:

1)ترجمه نمایش نامه\\\"به سمت خورشید\\\"آماده چاپ ، 1394.

 

پایان نامه:

نگارش پایان نامه دوره کارشناسی ارشد با عنوان:بررسی مردم شناختی عروسک های نمایش خیمه شب بازی،

استاد راهنما:دکتر محمد همایون سپهر و استاد مشاور:دکترمحمدصادق فربد،تیرماه 1391.

نام و نام خانوادگی: پریسا علوی
ساز تخصصی: کارگاه اقوام

تحصيلات:

ـ ديپلم ادبيّات و علوم انساني، دبيرستان شهید جواد نیا تهران،۱۳74.

ـ كارشناسي تاریخ، دانشگاه آزاد واحد شهرری، ۱۳80

ـ كارشناسي ارشد تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران مرکز)، 1389.

 

دوره‌های آموزشی گذرانده:

۱ـ (P4C) philosophy for children ، فلسفه برای کودکان، ۱۳۸۹.

۲ـ روش تدریس و طرح درس نویسی، موسسه پژواک قلم ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸.

3- روش های سواد آموزی به کودکان، نغمه لیمویی و نامیه اصفهانیان،1390

۴ـ کارگاه آموزش تسهیل‌گری، مؤسسة تسهیل‌گران حرفه‌ای پیشرو، ۱۳۸۹.

۵ـ دورة تهران‌شناسی، زیر نظر استاد وحید سپهراد، ۱۳۹۰.

۶- دوره روانشناسی کودک شامل دور های روانشناسی هنر کودک،نمایش خلاق،قصه گویی خلاق وغیره،معادل فوق دیپلم دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران، ۱۳84

7- دوره آموزش عکاسی مقدماتی و تخصصی  ( با تخصص مستند اجتماعی) 1394.

8-دوره آموزش مبانی موسیقی،نقاشی،یاسمین علیشاهی،خانه یادگیری رها،1395

9-دوره آموزشی نویسندگی خلاق،علی فومنی ،مدرسه راهنمایی مفید،1394

10-دوره آموزشی فرهنگ ،علی مرتضوی فومنی 1396

11- دوره آموزشی نمایش خلاق با الگو چمبرز،علی مرتضوی فومنی،خانه یادگیری رها،1396

12-دوره آموزشی تربیت جنسی کودکان،موسسه خانه امن ما،1390-1392

13-دوره آموزشی تاریخ هنر ، موسسه کودکان دنیا،خانم فریبا کیحانی،1395

14-دوره آموزش مقاله نویسی، خانم دکتر سجادیه،1396

15-دوره آموزش کتاب خوانی انسنا کودک و خانواده –ارتباط بدون خشونت-تحلیل رفتار متقابل،نامیه اصفهانیان،1390-1395

16-دوره شناخت اقوام ایرانی، مدرس وحید سپهرراد،موسسه گردشگری ارسباران، سازمان حفاظت از  میراث فرهنگی،1395

17-دوره تاریخ هنر،یاسمن علیشاهی،خانه یادگیری رها،1396

18- دوره داستان گویی خلاق، مدرس علی مرتضوی فومنی، دانشگاه علوم اجتماعی تهران، 1396

 

 پیشینة همكاري با انجمن‌ها و سازمان‌ها:

۱ـ عضو سازمان غير دولتي حفاظت از  محیط زیست، از ۱۳8۳ تا ۱۳۸۶.

2ـ دبیر دبیرستان فروغ علم، تهران، از سال 1387 تا ۱۳۹۰.

3ـ دبیر مدرسۀ راهنمایی توسعۀ صادرات، در سال تحصیلی 1389ـ 1388.

4ـ دبیر مدرسة راهنمایی نوآور، از ۱۳۸۹ تا ۱۳۹۲.

5- تسهیلگر باشگاه کودکان ماجرا جو، 1394

6- تسهیلگر کودکان در خانه یادگیری رها، 1394-1396

 

 پیشینة پژوهشهاي ميداني:

1ـ طرّاحي و اجراي برنامه‌هاي هدفمند بخش كودكان و نوجوانان باکوما،۱۳94.

2ـ طرّاحي و اجراي برنامه‌هاي هدفمند بخش كودكان و نوجوانان علوم به همکاری خانم الهه فرشادی ،۱۳94. زیر نظرِ باشگاه کودکان ماجراجو

3ـ طرّاحي و اجراي کارگاه  غذاهاي سنتي ايراني ويژة کودکان، ۱۳95.

4ـ طراحی و اجرای جشنوارۀ گندم، نوشیدنی­ها و پی­غذاهای ایرانی، فروغ علم، 1387ـ 1390.

5ـ طراحی و اجرای جشنوارۀ گندم ونان، مدرسۀ راهنمایی مفید، 1393.

6ـ طراحی و برگزاری دورۀ آموزشی رنگ و ارتباط با نقش ها، مدرسه رها، با همکاری آذر امامی در بخش اجرا، 1389.

7-طراحی و اجرا کارگاه ،کشاورزی،مدرسه سلام صادقیه،1393

8-طراحی و اجرا کارگاه های علوم،بهادر برومند،درسارضازاده،1395

9-طراحی و اجرا کارگاه ترس برای کودکان ،مدرسه....1394

10-طراحی و اجرا نمایشگاه کتاب در مدارس و موسسه مختلف،1390-1395

11- طراح و سرپرست تیم اجرایی طرح بازارچه های نوروزی و گردش های یک روز شگفت انگیز در نوروز و محله گردی در نورزو 1390-1395.

12- طراح و سرپرست تیم اجرایی طرح حفاظت از منابع طبیعی و آب،همکاری زهرا حیدری، وزارت نیرو و تصفه خانه فاطمیه،1395

13- طراح و برگزار کننده جشنواره اقوام با نگاهی به قوم کرد-تالش-ارمنی،خانه یادگیری رها،1395-96

14-داور جشنواره اقوام ایرانی،مدرسه راهنمایی حلی 3، 1395

15-طراح لباس نمایش قوم های تالش و بختیاری ، جشنواره تاتر اقوام منطقه 2  ،1395-1396

 

برگزاری کارگاه:

۱- کارگاه روش تدریس با پگاه رضوی،خانه بازی ها،1394

2-کارگاه روش شناخت اقوام با پوشش و سرپناه آنها، با همکاری وحید سپهرراد،خانه یادگیری رها،1396

3-برگزاری کارگاه ادبیات و داستان،شهرستان بابل،موسسه ی خانواده سالم،1396

 

لوح‌ها:

1ـ دریافت لوح سپاس از وزارت نیرو بابت همکاری در فرهنگ سازی استفاده بهینه از آب،1394

 

 نوشته‌ها:

پایان نامه:

ـ نگارش پایان­نامۀ دورۀ کارشناسی ارشد با عنوان:نقش جنبش های چپ ایران در تاریخ معاصر ،1389

 

کتابها:

ـ کتاب هنر و کودک (شیو های برخورد در کلاس هنر و رفتار )،آماده چاپ،1396.

 

 گزارش‌ها:

۱ـ گزارش تسهیلگری در کارگاه های یادگیری رها، ۱۳90-1396.

2ـ گزارش کامل دورۀ علوم و آشپزی،باشگا کودکان ماجرا جو،1394.

نام و نام خانوادگی: شیلان اردلان
ساز تخصصی: کارگاه اقوام

متولد:1362 سنندج

مدرک تحصیلی:کارشناسی موسیقی از دانشگاه سوره تهران 1384

گذراندن دوره های آموزشی موسیقی کودکان زیر نظر خانم سودابه سالم1387

سوابق شغلی:تدریس ساز سه تار از سال 1386 در کلاس های آزاد دانشگاه سوره موسسه دهلیز هفت هنر، آموزشگاه موسیقی آوای پارسی و ....

تدریس موسیقی کودک از سال 1390 در آموزشگاه های متعدد تهران

سوابق اجرایی:همخوان در کنسرت  موسیقی کوبه ای گروه رادها به سرپرستی یگانه راد در فرهنگسرای شفق 1383

نوازنده سه تار و همخوان در کنسرت موسیقی سنتی و محلی گروه رونا به خوانندگی حوروش خلیلی در سلیمانیه عراق1387

نوازندگی سه تار و انتخاب موسیقی در گروه تئاتر کلمات و مرد در حوزه هنری و شرکت در فستیوال های تئاتر در لیتوانی،فرانسه و آلمان 1391 تا 1393

نوازندگی سه تار و همخوان در کنسرت موسیقی مهتاب رو به سرپرستی وصال عربزاده در تالار رودکی 1395

نوازندگی سه تار و همخوان در کنسرت موسیقی سنتی و محلی بانوان در گروه دلوپن به سرپرستی آزاده شمس در فستیوال موسیقی آلمان 1395

آثار استاد

-

به زودی ...

گالری
 
 
آخرین مقالات

برای دیدن این مطلب باید عضو سایت شوید

از تخفیفات و طرح های ویژه مطلع شوید

7 روز هفته، پاسخگوی شما هستیم.
88081641 - 021 | 88081639 - 021
info@shahrashoobmusic.com

logo-samandehi

Instruments - آموزشگاه موسیقی نوای شهرآشوب
021-88081639 | 021-88365642 | 021-88081641