جمعه هاى ملوديك

جمعه هاى ملوديك

جمعه هاى ملوديك (ويژه كليه علاقه مندان موسيقى)

تاريخ موسيقى جهان

 

شنيدن، تحليل و گفت و گو در باره ى آثار ارزشمند آهنگسازان موسيقى جهان

تاريخ موسيقى كلاسيك جهان  به پنچ دوره ويژه ى  باروك، كلاسيك، رمانتيك، مدرن و معاصر تقسيم مى شود. كه قرار است در محيطى دوستانه در هر ترم  ويژگى هاى يكى از اين دوره ها را به بحث بگذاريم.

 

طول دوره: ٥ ترم يك ماه علاقه مندان مى توانند هر دوره را جداگانه نيز ثبت نام كنند

هر ترم يك ماه

كلاسها بصورت گروهى

زمان: دو زنگ ٤٥ دقيقه اى

روزها: جمعه

در انتهاى دوره به  هنرجويان ارشيو شنيدارى و صوتى از آثار موسيقدانان جهان داده خواهد شد

محدوديت سنى و آموزشى ندارد.  

پیش ثبت نام

اساتید جمعه هاى ملوديك