آواز و صداسازی کودکان

آواز و صداسازی کودکان

آموزش صحیح ریتم خوانی و صداسازی همراه با تکنیک های تنفسی

گروه سنی: 6 الی 15 سال

پیش نیاز:گذراندن دوره ارف و توانایی کافی در نت خوانی به صورت مقدماتی

پیش ثبت نام

اساتید آواز و صداسازی کودکان

رزومه استاد پانته آ صفایی

Alternate Text
  • نام : پانته آ
  • نام خانوادگی : صفایی
  • ساز تخصصی : صدا سازی و سلفژ کودکان
  • ساز مکمل : .
  • سال تدریس : سال سال

دانشجوی روانسناسی دانشگاه تهران مرکز مقطع کارشناسی

تحصیل به مدت 6 ماه در کنسرواتوار پراینر واقع در اتریش

تحصیل خوانندگی آواز کلاسیک نزد خانم هاسمیک کاراپتیان از سن 9 سالگی

گذراندن 2 دوره مستر کلاس آواز نزد پروفسور Jasmin Martorell

تدریس آواز گروهی به کودکان در انجمن فرهنگی ایران اتریش

آثار استاد پانته آ صفایی