آشنایی با سبک ها ، ساختمان ، سازشناسی سنتور

آشنایی با سبک ها ، ساختمان ، سازشناسی سنتور

به زودی ...

پیش ثبت نام

اساتید آشنایی با سبک ها ، ساختمان ، سازشناسی سنتور

رزومه استاد ابراهیم حسینی

Alternate Text
  • نام : ابراهیم
  • نام خانوادگی : حسینی
  • ساز تخصصی : سنتور
  • ساز مکمل : .
  • سال تدریس : از سال

آثار صوتی و تصویری و مکتوب:

تالیف و تدوین و جمع آوری ردیف شامل 470 گوشه(در دست چاپ).

تالیف کتاب در مورد انتقال اجتمای انا در موسیقی ایران( در دست چاپ).

سابقه هنری و فعالیت ها:

شروع فعالیت موسیقی از سال 1346 نزد استاد محمود کریمی در رشته آواز و وازندگی سنتور از سال 1349 در مرکز فرهنگ و ارشاد سابق اصفهان و سپس شاگردی نزد استان رضا شفیعیان به مدت 11سال.

اجرای کنسرت متعدد و توریستی آموزشی در تهران ,اصفهان و شهرکرد برای گردشتکی تشکیل گروه رهی برای کنسرت های مختلف در شهرهای مختلف ایران.

آثار استاد ابراهیم حسینی