سنتور نوازان

سنتور نوازان

در راستای حفظ و گسترش موسیقی ایرانی که بخش بزرگ و مهم هویت ملی ما ایرانیان است برآن شدیم کاری نو و تجربه ایی انجام نشده را بیازمایم و مطمئن هستم این تجربه ، سر فصلی خواهد شد برای آیندگان که در راه تکامل این تجربه قدم های بعدی را بردارند و آن کار گروهی سنتور نوازان خواهد بود که در قالب یک کار ارکسترال شده (چند صدایی – کنترپوان) خود را نشان خواهد داد.
به بیراهه رفتن موسیقی ایرانی و کج سلیقگی در فرم های مختلف اجرایی هم مزید بر علت شد که این کار شروع شود، (عدم اجرای صحیح فرم ردیف چه در قالب متر آزاد و چه در چهار مضراب ها،آرپژها و پاساژهای آزار دهنده که اصولا جایی در موسیقی ردیف ندارند و متـأسفانه نسل جدید نوازندگان سنتور در پیش گرفته اند و موسیقی ایرانی را از درون تهی می کنند به دلیل واهی نوآوری در موسیقی ایرانی)  . کار شروع و در اجرای اولیه ،بنا بر بزرگداشت نام بزرگان موسیقی ایرانی قطعه ایی از درویش خان ،و ارج نهادن به موسیقی فولکلور قطعه ایی موسیقی محلی  و کاری از ساخته های خود را در بیات اصفهان اجرا می نماییم تا شاید بتوانییم گوشه ایی از اصالت موسیقی ایرانی و ساز سنتور را در معرض دید مردم بگذاریم .
اجرای کنسرت های این گروه در شهرهای مختلف ایران عزیز می تواند توانایی های این ساز را به مردم موسیقی دوست بیشتر بنماید. همچنین در دراز مدت اجرای برنامه در خارج از کشور. برای شناساندن بخشی از هویت مان و
توانایی های این ساز دیاتونیک  و اینکه در آینده کشوری نباشد که این ساز اصیل ایرانی را در قلم مایملک خود بداند
(کما اینکه برای سازهایی مانند تار،عود،قانون و چنگ این کار شده است و دیگران آنها را ازآن خود می دانند و به ثبت یونسکو رسانده اند)بتوانیم ایرانی بودن این ساز را به سبک یونسکو برسانیم.

پیش ثبت نام

اساتید سنتور نوازان

رزومه استاد ابراهیم حسینی

Alternate Text
  • نام : ابراهیم
  • نام خانوادگی : حسینی
  • ساز تخصصی : سنتور
  • ساز مکمل : .
  • سال تدریس : از سال

آثار صوتی و تصویری و مکتوب:

تالیف و تدوین و جمع آوری ردیف شامل 470 گوشه(در دست چاپ).

تالیف کتاب در مورد انتقال اجتمای انا در موسیقی ایران( در دست چاپ).

سابقه هنری و فعالیت ها:

شروع فعالیت موسیقی از سال 1346 نزد استاد محمود کریمی در رشته آواز و وازندگی سنتور از سال 1349 در مرکز فرهنگ و ارشاد سابق اصفهان و سپس شاگردی نزد استان رضا شفیعیان به مدت 11سال.

اجرای کنسرت متعدد و توریستی آموزشی در تهران ,اصفهان و شهرکرد برای گردشتکی تشکیل گروه رهی برای کنسرت های مختلف در شهرهای مختلف ایران.

آثار استاد ابراهیم حسینی