آرشیو کنسرت ها

پيانو كلاسيك

پيانو كلاسيك

۲۰۱۷/۱۰/۰۹ ۰۸:۰۰

گیتار پاپ 1

گیتار پاپ 1

۲۰۱۷/۰۷/۲۸ ۰۴:۰۰

کنسرت آموزشی فلوت ریکوردر

کنسرت آموزشی فلوت ریکوردر

۲۰۱۷/۰۳/۰۴ ۰۷:۰۰

دف و تنبك بزرگسالان

دف و تنبك بزرگسالان

۲۰۱۷/۰۲/۱۶ ۰۷:۰۰

كمانچه،قانون،سنتور ،آوازسنتي

كمانچه،قانون،سنتور ،آوازسنتي

۲۰۱۷/۰۲/۰۳ ۰۵:۰۰

كنسرت هاي آموزشي نواي شهرآشوب ويولن،ويولنسل

كنسرت هاي آموزشي نواي شهرآشوب ويولن،ويولنسل

۲۰۱۷/۰۱/۲۷ ۰۵:۰۰

اجراي هنرجويي تار و سه تار

اجراي هنرجويي تار و سه تار

۲۰۱۷/۰۱/۲۰ ۰۷:۰۰

رسيتال ويولن

رسيتال ويولن

۲۰۱۶/۱۲/۲۹ ۰۸:۰۰

کنسرت کُر کودک

کنسرت کُر کودک

۲۰۱۶/۱۱/۲۵ ۰۴:۰۰